Tel| 074 064 5009
Epos | kerkkantoor@ngwitrivier.co.za

Ontmoet ons sendelinge